3 Kim Giá từ 2 - 3 triệu Tự động - Cơ (Automatic) Dây vải - Dây dù