3 Kim Giá từ 3 - 5 triệu Tự động - Cơ (Automatic) Dây vải - Dây dù