[CHI TIẾT] Cách chỉnh giờ đồng hồ Casio 3 nút

Đồng hồ Casio 3 nút điều khiển là một trong những mẫu đồng hồ Casio phổ biến nhất hiện nay. Vậy cách chỉnh giờ đồng hồ Casio 3 nút như thế nào? Xem thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết:

Cách chỉnh giờ hiện hành đồng hồ Casio 3 nút

Để chỉnh giờ đồng hồ Casio 3 nút, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn và giữ nút Adjust (chỉnh) trong 2 giây để chuyển sang chế độ chỉnh giờ.

Bước 2: Nhấn nút Mode (chế độ) để chọn giờ, phút hoặc giây. Lúc này, một trong ba chỉ số sáng lên để chỉ ra chế độ đang được chọn.

Bước 3: Nhấn nút Adjust (chỉnh) để thiết lập giờ, phút hoặc giây theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Sau khi thiết lập xong, nhấn nút Mode (chế độ) để chuyển sang chỉnh mục tiếp theo.

Bước 4: Sau khi hoàn tất các thiết lập, nhấn và giữ nút Adjust (chỉnh) trong 2 giây để lưu lại và thoát khỏi chế độ chỉnh.

Lưu ý: Các nút trên đồng hồ Casio 3 nút có thể có các chức năng khác nhau tùy thuộc vào mẫu sản phẩm cụ thể. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Cách chỉnh giờ đồng hồ Casio 3 nút

Cách chỉnh giờ đồng hồ Casio 3 nút

Cách chỉnh giờ báo thức đồng hồ Casio 3 nút

Để chỉnh giờ báo thức trên đồng hồ Casio 3 nút, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn và giữ nút Adjust (chỉnh) trong 2 giây để chuyển sang chế độ chỉnh giờ.

Bước 2: Nhấn nút Mode (chế độ) cho đến khi chỉ số sáng lên ở chế độ báo thức (AL).

Bước 3: Nhấn nút Adjust (chỉnh) để thiết lập giờ và phút cho báo thức theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

Bước 4: Sau khi hoàn tất các thiết lập, nhấn nút Mode (chế độ) một lần để lưu lại và thoát khỏi chế độ chỉnh.

Bước 5: Bật báo thức bằng cách nhấn nút Start/Stop (bắt đầu/dừng). Khi báo thức kêu, bạn có thể tắt nó bằng cách nhấn nút này một lần.

Lưu ý: Nếu bạn muốn báo thức kêu vào các ngày trong tuần cụ thể, bạn có thể chọn chế độ báo thức đa ngày (ALM). Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Cách chỉnh tín hiệu giờ đồng hồ điện tử Casio 3 nút

Để chỉnh tín hiệu giờ đồng hồ Casio 3 nút, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn và giữ nút Adjust (chỉnh) trong 2 giây để chuyển sang chế độ chỉnh giờ.

Bước 2: Nhấn nút Mode (chế độ) cho đến khi chỉ số sáng lên ở chế độ tín hiệu giờ (SIG).

Bước 3: Nhấn nút Adjust (chỉnh) để chọn tín hiệu giờ tương ứng với múi giờ của bạn. Bạn có thể tham khảo bảng múi giờ để chọn đúng tín hiệu.

Bước 4: Sau khi chọn tín hiệu giờ, nhấn nút Mode (chế độ) một lần để lưu lại và thoát khỏi chế độ chỉnh.

Lưu ý: Tín hiệu giờ là tín hiệu âm thanh được phát ra để báo hiệu cho bạn biết đã đến giờ mới. Tín hiệu giờ có thể được kích hoạt hoặc tắt bằng cách nhấn nút On/Off (bật/tắt). Nếu tín hiệu giờ được kích hoạt, nó sẽ được phát ra vào mỗi giờ đúng theo múi giờ bạn đã chọn. Bạn cũng có thể thay đổi âm lượng của tín hiệu giờ bằng cách nhấn và giữ nút Adjust trong chế độ tín hiệu giờ.

Đồng hồ Casio 3 nút

Đồng hồ Casio 3 nút

Cách chỉnh bấm giờ cho đồng hồ điện tử Casio 3 nút

Để sử dụng tính năng bấm giờ trên đồng hồ điện tử Casio 3 nút, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn nút Mode (chế độ) cho đến khi chỉ số sáng lên ở chế độ bấm giờ (ST).

Bước 2: Nhấn nút Start/Stop (bắt đầu/dừng) để bắt đầu bấm giờ. Khi bấm giờ, chỉ số của chế độ bấm giờ sẽ chuyển đổi giữa giờ, phút và giây.

Bước 3: Nhấn lại nút Start/Stop để dừng lại bấm giờ. Nếu bạn muốn tiếp tục bấm giờ, hãy nhấn lại nút này.

Bước 4: Nếu bạn muốn đặt lại bấm giờ, hãy nhấn nút Adjust (chỉnh) trong khi ở chế độ bấm giờ để thiết lập lại giờ, phút và giây về giá trị ban đầu.

Lưu ý: Đồng hồ điện tử Casio 3 nút có tính năng bấm giờ đơn giản, không có tính năng lưu lại thời gian bấm giờ. Nếu bạn muốn có tính năng lưu lại thời gian bấm giờ, hãy cân nhắc chọn mua đồng hồ điện tử Casio có tính năng bấm giờ và lưu trữ thời gian (lap/split timer).

Cách chỉnh giờ thể thao đồng hồ  Casio 3 nút

Để chỉnh giờ thể thao trên đồng hồ Casio 3 nút, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn và giữ nút Adjust (chỉnh) trong 2 giây để chuyển sang chế độ chỉnh giờ.

Bước 2: Nhấn nút Mode (chế độ) cho đến khi chỉ số sáng lên ở chế độ giờ thể thao (ST).

Bước 3: Nhấn nút Adjust (chỉnh) để chọn giờ thể thao cần chỉnh. Chỉ số của giờ thể thao sẽ bắt đầu nhấp nháy.

Bước 4: Nhấn nút Start/Stop (bắt đầu/dừng) để thiết lập giờ thể thao. Nếu bạn muốn tăng giá trị giờ, hãy nhấn nút Lap/Reset (vòng/đặt lại) sau khi đã chọn giờ thể thao. Nếu bạn muốn giảm giá trị giờ, hãy nhấn nút Adjust (chỉnh) để di chuyển đến số đầu tiên của giờ, sau đó nhấn nút Lap/Reset (vòng/đặt lại) để giảm giá trị của số đó.

Bước 5: Sau khi đã thiết lập giờ thể thao, nhấn nút Mode (chế độ) một lần để lưu lại và thoát khỏi chế độ chỉnh.

Lưu ý: Giờ thể thao là thời gian được sử dụng để đo thời gian tập luyện hoặc thi đấu thể thao. Sau khi thiết lập giờ thể thao, bạn có thể bắt đầu bấm giờ bằng cách nhấn nút Start/Stop (bắt đầu/dừng). Bạn cũng có thể tạm dừng hoặc tiếp tục bấm giờ bằng cách nhấn lại nút này. Khi thời gian đến giờ thể thao kết thúc, đồng hồ sẽ tự động dừng lại và phát ra tín hiệu để báo hiệu. Nếu bạn muốn thiết lập thêm nhiều giờ thể thao, hãy lặp lại các bước trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2018 ĐỒNG HỒ HƯNG THỊNH. All Rights Reserved.