Thông tin

Chứng nhận chính hãng

Dưới đây là giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do cục sở hữu trí tuệ Việt Nam thuộc bộ khoa học và công nghệ cấp cùng với đó là giấy chứng nhận đại lý bán đồng hồ chính hãng của các công ty phân phối độc quyền các nhãn hiệu CITIZEN, CASIO, ORIENT, SEIKO, SUNRISE, BULOVA, CANDINO, OP, LC, DW, MICHAEL CORS, TITAN vv… tại Việt Nam đã chứng nhận cho Đồng hồ Hưng Thịnh.