Thông tin ưu đãi

Đã bao gồm VAT

Tất cả sản phẩm giá niêm yết trên web là đã bao gồm VAT, nếu quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn VAT thì số tiền xuất sẽ bằng số tiền sản phầm sau khi đã giảm giá (nếu có). Ngoài ra quy khách không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí nào cả.