Đồng hồ cặp - đôi 3 Kim Giá trên 10 triệu Dây vải - Dây dù Inox nguyên chất (Steel) Kính khoáng cứng