Đồng hồ cặp - đôi 3 Kim Giá trên 10 triệu Pin Năng Lượng (Eco-Drive) Inox nguyên chất (Steel) Kính khoáng cứng