Đồng hồ cặp - đôi 3 Kim Giá từ 5 - 7 triệu Inox nguyên chất (Steel)