Đồng hồ cặp - đôi 3 Kim Inox nguyên chất (Steel) Kính khoáng cứng