Đồng hồ cặp - đôi 3 Kim Thép không gỉ (Xi mạ inox)