Đồng hồ cặp - đôi CANDINO 3 Kim Pin Năng Lượng (Eco-Drive) Inox nguyên chất (Steel) Kính khoáng cứng