Đồng hồ cặp - đôi CASIO 3 Kim Pin Năng Lượng (10 Năm) Inox nguyên chất (Steel) Kính khoáng cứng