Đồng hồ cặp - đôi Đờ mi (trắng và vàng) Inox nguyên chất (Steel)