Đồng hồ cặp - đôi Inox nguyên chất (Steel) Kính khoáng cứng