Đồng hồ cặp - đôi OP (Olympia Star) Inox nguyên chất (Steel)