Đồng hồ cặp - đôi Pin (Quartz) Đờ mi (trắng và vàng)