Đồng hồ cặp - đôi Thời trang Đờ mi (trắng và vàng)