Đồng hồ cặp - đôi Unisex Pin Năng Lượng (Eco-Drive) Inox nguyên chất (Steel) Kính khoáng cứng