Đồng hồ nam Giá từ 2 - 3 triệu Đờ mi (trắng và vàng)