Đồng hồ nam Giá từ 3 - 5 triệu Đờ mi (trắng và vàng)