Đồng hồ nữ DANIEL WELLINGTON (DW) Mạ màu vàng đồng