Đồng hồ nữ DANIEL WELLINGTON (DW) Pin (Quartz) Mạ màu vàng đồng