Đồng hồ nữ Giá từ 3 - 5 triệu Pin (Quartz) Vỏ nhựa