MICHAEL KORS (MK) Giá từ 7 - 10 triệu Tự động - Cơ (Automatic) Dây vải - Dây dù Kính mica