Phụ kiện đồng hồ 2 Kim Dây nhựa - Cao su Mạ màu vàng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp