Phụ kiện đồng hồ Baby-G Dây lắc Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp