Phụ kiện đồng hồ Baby-G Đờ mi (trắng và vàng) Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp