Phụ kiện đồng hồ Baby-G Mạ màu vàng đồng Kính mica

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp