Phụ kiện đồng hồ CANDINO Dây vải - Dây dù Mạ màu đen

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp