Phụ kiện đồng hồ CANDINO Đờ mi (trắng và vàng) Mạ màu đen

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp