Phụ kiện đồng hồ CANDINO Sun & Moon (Trăng & Sao) Mạ màu đen

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp