Phụ kiện đồng hồ CITIZEN Baby-G Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp