Phụ kiện đồng hồ CITIZEN Sun & Moon (Trăng & Sao) Đờ mi (trắng và vàng)

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp