Phụ kiện đồng hồ CITIZEN Tự động - Cơ (Automatic) Vỏ nhựa Kính khoáng cứng

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp