Phụ kiện đồng hồ DANIEL WELLINGTON (DW) Dây lắc Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp