Phụ kiện đồng hồ DANIEL WELLINGTON (DW) Sun & Moon (Trăng & Sao) Mạ màu vàng đồng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp