Phụ kiện đồng hồ Dây nhựa - Cao su Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp