Phụ kiện đồng hồ Dây vải - Dây dù Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp