Phụ kiện đồng hồ Điện tử và kim Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp