Phụ kiện đồng hồ Đờ mi (trắng và vàng) Kính khoáng cứng

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp