Phụ kiện đồng hồ Đờ mi (trắng và vàng) Mạ màu đen

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp