Phụ kiện đồng hồ Edifice (EF) Dây nhựa - Cao su Mạ màu vàng

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp