Phụ kiện đồng hồ Edifice (EF) Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp