Phụ kiện đồng hồ Edifice (EF) Pin Năng Lượng (Solar) Inox (Steel)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp