Phụ kiện đồng hồ Inox (Steel) Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp