Phụ kiện đồng hồ LC (LE CHATEAU) Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp