Phụ kiện đồng hồ Mạ màu đen Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp