Phụ kiện đồng hồ MICHAEL KORS (MK) Đờ mi (trắng và vàng)

 

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp