Phụ kiện đồng hồ OBAKU G-Shock Pin Năng Lượng (Eco-Drive)

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp