Phụ kiện đồng hồ OP (Olym Pianus) G-Shock Mạ màu đen

Phụ kiện đồng hồ rất đẹp